Price for flowers delivery in Czech

Anywhere in Czech Republic Monday - Friday 8$
Prague Monday - Friday 5$
Prague expres to 60 minutes. Monday - Sunday 7$
Prague weekend Saturday-Sunday 6$
Czech republic holiday Holiday 12$
Redelivery Monday - Sunday 4$
Anywhere in Slovakia Monday - Sunday 8$
Anywhere in Slovakia Holiday 8$

RED ROSES

RED ROSES
pcs ? 0.00 £

WHITE ROSES

WHITE ROSES
pcs ? 0.00 £

CREATE YOUR OWN BOUQUET

CREATE YOUR OWN BOUQUET
pcs ? 0.00 £

RED + YELLOW ROSES

RED + YELLOW ROSES
roses
pcs ? 0.00 £

ANNEALING ROSES

ANNEALING ROSES
pcs ? 0.00 £

RED ROSES + 1 WHITE ROSE

RED ROSES + 1 WHITE ROSE
pcs ? 0.00 £

ORANGE ROSES

ORANGE ROSES
pcs ? 0.00 £

WHITE ROSES + 1 RED ROSE

WHITE ROSES + 1 RED ROSE
roses
pcs ? 0.00 £

BABY

BABY

ALSTROMERIE + FREESIA

ALSTROMERIE + FREESIA

QUEEN

QUEEN

VANDA

VANDA
BEST

MADLA

MADLA

REBECA

REBECA

SMILE

SMILE

ELISE

ELISE

EUSTY

EUSTY

GANA

GANA

TINSY

TINSY

ROZES + SUNFLOWERS

ROZES + SUNFLOWERS

VINSY

VINSY

BEST

BEST

KOTI

KOTI

ALEXIS

ALEXIS
Favourite

SIDI

SIDI

ORANGINAS

ORANGINAS

ALISA

ALISA

COJIN

COJIN

LEONA

LEONA

GOGI

GOGI

ZARA

ZARA

TUTI

TUTI

LISA

LISA

ALICE

ALICE
Favourite

AMALKA

AMALKA

MIX

MIX

FREZI

FREZI

SUNFLOWERS 1

SUNFLOWERS 1

TAMA

TAMA

FREZIAS + SANTINAS

FREZIAS + SANTINAS

HAPPYS

HAPPYS

ŽANETA

ŽANETA

BOUQUETS OF EUSTOMS

BOUQUETS OF EUSTOMS

DAFNE

DAFNE

CLOE

CLOE

AMANDA

AMANDA

SUNER

SUNER

DONNA

DONNA

DARLA

DARLA

RŮŽENKA

RŮŽENKA

LAZY

LAZY

PINK

PINK

SET WHITE ROSES

SET WHITE ROSES

RED ROSES + 1 WHITE ROSE + RAFFAELLO

RED ROSES + 1 WHITE ROSE + RAFFAELLO

RED + WHITE ROSES + BEAR

RED + WHITE ROSES + BEAR
roses
pcs ? 0.00 £

DAFNE + MERCI

DAFNE + MERCI

RED ROSES + SEKT

RED ROSES + SEKT
pcs ? 0.00 £

SET KATRIN

SET KATRIN

QUEEN + SEKT

QUEEN + SEKT

BABY + MERCI

BABY + MERCI

RED ROSES + RAFFAELLO

RED ROSES + RAFFAELLO
pcs ? 0.00 £

SET ŽANETA

SET ŽANETA

DAFNE + RAFFAELLO

DAFNE + RAFFAELLO

SET KATRINA

SET KATRINA